BÁNH GAI ĐỨC YÊN

https://youtu.be/GOW2tjHnGdo

HỢP TÁC XÃ ĐỨC YÊN

Địa chỉ: Thôn Hùng Dũng, xã Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

– Điện thoại: 0967167333

– Email:  banhgaiducyen@gmail.com

– Website: www.banhgaiducyen.vn

Đăng ký mua sản phẩm